T I L L B A K A

 


 

D U  H A R   R I T N I N G A R N A ,   V I  H A R  V E R K T Y G E N !

 

När du har byggnadsritningar klara, kontaktar du vår platsledning Ingvar Olausson.     

Vi diskuterar Ditt projekt mer i detalj, och vi kan tillföra vår erfarenhet och kompetens till Dina önskemål.
När vi är eniga om konstruktion och utförande i övrigt erhåller Du en från oss bindande  offert.

 

Bestämmer Du dig för att utse oss till leverantör utfärdar vi alla de dokument som erfordras för att vi skall skapa den kundnytta
vi tidigare omtalat och för att Du skall känna full trygghet i kontakten med oss som leverantör.
Du får alltså ett komplett leveransavtal med bilagor.
Detta samlade dokument uppfyller också alla högt ställda krav på konsumentskydd för denna typ av affär.

För vårt uppdrag lämnar vi två (2) års garanti från det datum vi levererat rätt materialmängd i rätt kvalitet till kundens angivna adress.
Alternativt lämnar vi två (2) års garanti från det datum godkänd besiktning utförts av stommontage på färdig grund.

Huset är försäkrat i sin helhet under entreprenaden.

 


 

         

 

Du kan välja två nivåer för vårt åtagande:

 

1. Tillverkning och leverans av stomkonstruktion med alla ytter- och innerväggar inklusive monterade fönster och ytterdörrar. Golvbjälklag ingår också.

Takstolar med yttre undertak inklusive underlagspapp. Utvändig monterad grundmålad fasadpanel.

 

2. Redovisad materialsats kan Du också få monterad på färdig grund fram till tätt hus