T I L L B A K A

 


 

M A T E R I A L  OCH  L E V E R A N T Ö R E R

 

Våra material- och snickerileverantörer är enbart kända svenska märkesleverantörer.

Val av underleverantör görs med stor tonvikt på dennes kapacitet, leveranssäkerhet, jämna och rätta kvalitet samt förmåga till produktutveckling och nyskapande.

I vår produktion har vi valt att arbeta under två viktiga policydokument, miljö och kvalitet.