T I L L B A K A


 

K V A L I T E T S S Ä K R I N G -

 är en strategisk uppgift som åvilar all personal hos Hedekas Hus AB.


Begreppet kvalitetssäkring står för en helhetssyn på företagets totala verksamhet, det vill säga från personliga kontakter till att varor och tjänster

levereras i rätt tid och till en kvalitet enligt med kunden avtalade villkor.


Målet är att tillverkning av byggelement och tillkommande material liksom montering av stomme på färdig grund skall vara välkänt för rätt kvalitet.

Varje uppdrag till kund skall därmed bli den bästa rekommendationen till nya och kommande affärer.

 

K V A L I T E T S P O L I C Y -

 

Avsedd kvalitet på levererade produkter säkerställes genom att ställa och tillgodose krav i alla led.

Sättet att arbeta med samtliga leveranser till kunderna skall kännetecknas av en strävan att uppnå noll fel.

Detta skall åstadkommas genom att arbeta med förebyggande åtgärder.