T I L L B A K A

 


 

I vår fabrikslokal i Hedekas tillverkas våra husväggar. Detta ger en stor fördel när det gäller kvaliteten och tiden mot att bygga direkt på plats med lösvirke.

Du är alltid välkommen till vår fabrik efter överenskommelse för att se Ditt hus under produktion.

 

Vi bygger allt under tak, vilket innebär att vi är oberoende av väder och vind. Vi transporterar hela huset till byggarbetsplatsen utan att det utsätts för fukt.

Vi levererar huset efter överenskommelse med Dig som kund men också mycket med tanke på väder och vind.I och med att vi har vår egen lastbil är vi inte beroende av andra firmor när vi skall montera huset utan kan bestämma oss samma dag                                                                                    .

 

Vi undviker i möjligaste mån montage av väggarna vid fuktig väderlek.                                                                                                      

När huset är på plats sker monteringen snabbt. På några dagar har huset ett tätt tak. Konceptet kan också användas för kommersiella byggnader.