T I L L B A K A


 

 

       V A D  Ä R  P Å  G Å N G   J U S T  N U ?  

       Vinter/Vår 2019

 

     - Montering fritidshus Uddevalla

 

     - Montering villa Grönemad

 

     - Montering brygghus Resö

 

     - Tillverkning fritidshus Kämperöd

 

     - Uppstart tillverkning tillbyggnad Hedekas

 

     - Uppstart tillverkning villa Havstensund

 

     - Uppstart tillverkning villa Havstensund

 

     - Uppstart tillverkning fritidshus Långeby