T I L L B A K A


 

 

           V A D  Ä R  P Å  G Å N G   J U S T  N U ?  

           Vinter/vår 2018

 

     - Montering villa Uddevalla

 

     - Montering maskinhall Hedekas

 

     - Uppstart tillverkning fritidshus Tjörn

 

     - Uppstart tillverkning hyreshus Munkedal