T I L L B A K A


 

 

       V A D  Ä R  P Å  G Å N G   J U S T  N U ?  

       Sommar /höst 2018

 

     - Montering maskinhall Hedekas

 

     - Montering villa och gäststuga Grönemad

 

     - Uppstart tillverkning fritidshus Uddevalla

 

     - Uppstart tillverkning Brygghus Resö