T I L L B A K A


 

 

       V A D  Ä R  P Å  G Å N G   J U S T  N U ?  

      Höst/vinter 2019/2020

 

     - Tillverkning hyreshus Munkedal

 

     - Tillverkning fritidshus Grebbestad

 

     - Uppstart tillverkning garage Grebbestad

 

     - Uppstart tillverkning Attefallshus Grebbestad

 

     - Uppstart tillverkning fritidshus Långeby